Politica de confidenţialitate

 

Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Persoana juridică română, constituită în forma de societate cu răspundere limitată și desfăşurandu-și activitatea in conformitate cu     legislaţia în vigoare, Design Corner Unlimited SRL cu sediul în Bucuresti, având CIF  41880727, are calitatea de operator  a   site-ului www.scentednovels.com.

 

Această pagină web se adresează exclusiv utilizatorilor cu vârsta peste 16 ani.

 

Pentru ca protectia datelor dvs reprezintă o preocupare majoră pentru noi, am emis prezentul document care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

 

„Datele personale” sau „date cu caracter personal” sunt acele informatii unice individuale privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata), referitoare la nume, adresa, cod numeric personal, IP, numar de telefon, date de localizare, un identificator online, la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Prelucrarea si operarea datelor cu caracter personal

 

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„Persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

Design Corner Unlimited SRL în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

 

Ce date personale colectam si de ce le colectam?

 

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs., pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dvs.

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

 • Nume și prenume
 • Adresa de contact și adresa de livrare
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • IP

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat. Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

 

Crearea contului de client

 

În momentul creării unui cont de client pe site-ul nostru www.scentednovels.com, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. De asemenea, datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate. Datele dvs. de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către Design Corner Unlimited SRL, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății. În temeiul obligației legale datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT și vor fi folosite si în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii contului.

Datele dvs. prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

Astfel ca,

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate unor entități externe:

 • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere;
 • furnizorul serviciilor de contabilitate;
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail
 • curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
 • procesatorii serviciului de plăți online

 

Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale in alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

 

Daca nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs., Design Corner Unlimited SRL nu va putea onora și livra comenzile.

 

Datele pe care ni le oferiti voluntar (nume, prenume, telefon, adresa de email) – temeiul legal este diferit:

 • consimtamantul tau. (art. 6 alin. (1) lit a din Regulamentul (UE) 679/2016) pentru activitatile de marketing direct, transmiterea de newsletter, etc.
 • demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract sau pentru executarea unui contract(art. 6 alin. (1) lit. b si c din Regulamentul (UE) 679/2016) pentru achizitionarea produselor noastre.

 

Date transmise involuntar, atunci cand interactionezi cu website-ul nostru:

 • Adresa IP– Atunci cand vizitezi website-ul nostru, adresa IP este inregistrată. NU folosim adresa ta de IP pentru a te identifica sau pentru a fi folosită in alte scopuri. 
 • Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare si alte informații despre modul in care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookies sau a altor tehnologii similare. Pentru detalii vă rugam să consultați si Politica privind fisierele cookies.

 

NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul scentednovels.com este voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dvs. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail contact@scentednovels.com sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Datele tale nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară indeplinirii scopurilor, dar numai până la momentul in care hotarăsti sa iţi dezactivezi contul de utilizator. In cazul in care ti-am emis o factură, datele tale vor fi stocate timp de 10 ani, conform legii.

 

COOKIE-URI

Site-ul scentednovels.com foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru pentru a-şi face publicitate, spre exemplu. Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. următoare.

Puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

 

LINK-URI

Acest site conţine link-uri către alte site-uri. Noi nu ne facem responsabili de politica de confidenţialitate practicată de catre aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

Atunci când accesați o pagină web care conține plugins, browser-ul dvs. stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plugins-ului va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dvs. și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plugins-ului, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dvs. a accesat pagina noastră web. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați logat.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dvs. de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului” Îmi place” de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dvs. și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dvs. private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

 

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL.

 

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) şi articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date:

 • dreptul la informare si acces;
 • dreptul de interventie asupra datelor;
 • dreptul la rectificare: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrarii;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziție si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere.

 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o simplă cerere la adresa de email shop@scentednovels.com sau prin accesarea funcției ștergere cont.

 

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori prin e-mail, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terț și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu alte pagini web.

 

Daca ai nevoie de orice informatii legate de website-ul, produsele sau serviciile Design Corner Unlimited SRL ne poti contacta la adresa de e-mail: shop@scentednovels.com sau la tel. 0741090029

 

Pentru regulament acceseaza urmatoarele link-uri:

 

 REGULAMENTUL (UE) 2018/1725 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

 REGULATION (EU) 2018/1725 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL